Lorem ipsum dolor sit amet

Drnovický mokřad Žumpy

Datum: 29. 5. 2008
Autor: Pavel Klvač , zdroj Drahanské listy číslo1/2008

Drnovická "bažina" Žumpy je regionální veřejnosti známa osvětovými akcemi občanského sdružení Drnka,především pak jarními ekologickýni poutěmi.Méně se však ví o její přírodní hodnotě.Přitom se tato lokalita může z ekologického hlediska řadit mezi nejcennější mokřady na Vyškovsku.Život v periodických tůních mokřadu sledují ochránci z Drnky od r.2000, kdy byla sdružením provedena jejich revitalizace,vyčištění tůní a jejich prohloubení do původní podoby.

"Význam Žump spočívá zvláště v tom,že slouží jako místo rozmnožování mnoha druhů zákonem chráněných obojživelníků" uvádí známý brněnský ekolog Mojmír Vlašín,který lokalitu opakovaně navštívil.Během sedmi let jich členové Drnky napočítali osm:rosničku zelenou,tři druhy skokanů, po dvou druzích ropuch a čolků.Raritním byl zvláště předloňský nález samice skokana ostronosého.Velké překvapení pak připravil ochráncům loňský rok.V červnu zde objevili devátý druh obojživelníka čolka velkého(Triturus cristatus). Jedná se o čolka, který je v ČR nesrovnatelně ohroženější než ostatní ocasatí obojživelníci.Tento druh je mapován a chráněn Evropskou unií v rámci programu NATURA 2000. Drnovické Žumpy tak povýšily na evropsky významnou lokalitu.

Neopakovatelný genius loci této lokality je odedávna dotvářen tajuplými legendami, které se k bažině váží.Zápis v drnovické matrice z r.1899 praví: "S vlastním bratrancem byla těhotná a od toho uškrcena a utopena v kalužině u kříže u Kněžího háje". Kříž umístěný u bažiny, zmiňovaný již před více než sto lety, je podle ústní tradice vzpomínkou na jinou událost - tragické utonutí vápeníka s koňskýn povozem. Pověst praví,že vápeník, po úspěšném prodeji svého zboží zcela ovládnut démonem alkoholu z drnovické pálenky, zapoměl znaveného koně před odjezdem domů napojit. Když posléze  cestou na voze usnul, žíznivý kůň vběhl i s povozem do jedné z tůní, kde se za oběma nešťastníky zavřela vodní hladina. Je tedy škoda,že tato z přírodního i kulturního hlediska zajímavá lokalita dosud nepožívá vyšší zákonné ochrany. Mokřad je řazen pouze k tzv.významným krajinným prvkům. V rámci naší legislativy by však pro svůj význam jistě zasloužil požívat statutu alespoň Přírodní památky. Drnka by se o to chtěla v blízké budoucnosti pokusit. Dosud nesplněným cílem drnovických ochránců je vytvořit v mokřadu vhodné podmínky pro návrat kuňky. Tato žába je dnes také celoevropsky monitorována a chráněna a byla v Žumpách hojná ještě v 80. letech 20.století,než odtud definitivně zmizela. Vzrůstající význam lokality lapidárně shrnuje již citovany Mojmír Vlašín ,autor knihy Ochrana obojživelníků: Žumpy mají sice něpekný název,ale od chvíle,kdy místní ochránci jejich tůně vyčistili, zvyšuje se jejich biologická rozmanitost. Celá lokalita se vyvíjí do krásy.Tak mě napadá ,zda už není na čase ji přejmenovat.

Novinky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign