Lorem ipsum dolor sit amet

Místní agenda v Mikroregionu "Drahanská vrchovina"

            Členy Mikroregionu  "Drahanská vrchovina" jsou obce  Drnovice,  Ježkovice,  Krásensko,  Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí,  Ruprechtov,  Račice- Pístovice  a Studnice.

            Starostové těchto obcí tvoří správní radu, která se schází pravidelně každý měsíc a řeší problémy v oblasti veřejné správy, životního prostředí,  sportu, kultury, vzdělávání, školství, podnikání, rozvoje cestovního ruchu, dopravy, odpadového hospodářství a propagace .

            Mimo to projednává správní rada pravidelně nejen hospodaření svazku a získávání dotací, ale také  úroveň  spolupráce s neziskovými organizacemi a školami, přípravu kampaní typu Dny Země, Týden bez tabáku, Dny bez úrazu, Týden mobility a Dny zdraví. Správní rada se také zabývá např. přípravou kulatých stolů v obcích mikroregionu, přípravou každoročního veřejného mikroregionálního fóra, podporou alternativní energetiky, úrovní mikroregionálních webových stránek, rozvojem naučných stezek a plněním úkolů ze strategického plánu.

            Mikroregion je členem NSZM od roku 2006 a od tohoto roku plní  pravidelně kriteria místní Agendy 21  a  zařadil se mezi 7 měst a regionů ČR, které splnily dosavadní  nejvyšší stupeň kategorii B (stříbro).

            V letech 2007 a 2008 byl mikroregion držitelem kategorie C a od roku 2009, kdy získal poprvé kategorii B, ji v dalších letech úspěšně obhájil.

            Mikroregion má uzavřené partnerství s o.s. Barvínek v Podomí, o.s. Drnka v Drnovicích, se vzdělávacím střediskem Lipka Brno, pracoviště Rychta v Krásensku, se základními školami v Drnovicích, Podomí a Nemojanech a mateřskými školami Drnovice, Luleč, Olšany, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Krásensko  a s Restaurací Sport v Drnovicích.

            Předsedou a politikem  mikroregionu je Mgr.Petr Halas a koordinátorem Mgr.František Vlk.

 Dny bez tabáku 2015 - fotografie

Dny bez úrazu 2015 - fotografie

Kontakt

Mgr.Petr Halas, předseda mikroregionu, mobil:  773 826 730,   email:  mistostarosta@lulec.eu

Mgr.František Vlk, koordinátor MA21,  mobil:  739 663 850,    email: fravlk@seznam.cz

Novinky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign