Lorem ipsum dolor sit amet

Větrný mlýn v Ruprechtově

Datum: 25. 4. 2008

Věrný mlýn v Ruprechtově je zapsán jako chráněná technická památka I.kategorie s ochranným pásmem stavby.

Zděný větrný mlýn byl v Ruprechtově vybudován v trati "V Žlíbkách", vpravo od silnice do Podomí. Počátky zděného mlýna v Ruprechtově sahají podle dosavadních zjištění k roku 1873. Je pravděpodobné,že zděný větrný mlýn měl v této době tradiční pohon větrným kolem o čtyřech křídlech-lopatkách, vyplněných dřevěnými štěpinami-péry-vkládanými do rámu lopat podle síly větru. Tento mechanismus se v Ruprechtově nedochoval, ale obdobný můžete pozorovat na rudickém Větřáku.

Zcela jiná stavební a konstrukční situace nastala pravděpodobně v letech 1882-1884, kdy byla na ruprechtovský "holanďan" instalovaná místo starých dřevěných lopat nová větrná turbína.Byla pojmenována podle svého vynálezce a konstruktéra ,amerického farmáře Halladayova turbina. Turbína přečkala ve funkčním stavu i léta třicátá a čtyřicátá.Provoz zde byl zastaven tzv.říšskoněmeckou vojenskou správou.Přesto,že byly větrné turbíny velkým pokrokem,neobstály v konkurenci mlýnů vodních a motorových.

Posledním mlýnářem v Ruprechtově byl pan J.Tesař, který po znárodnění vlastního majetku v roce 1948 z Ruprechtova odešel. Teprve v 90.letech se rozsáhlé rekonsrukce větrného mlýna ujala vnučka posledního mlynáře ing. arch. Blanka Sládková.

Vzhledem k tomu, že se žádná podobná turbína u nás ani v okolních zemích nedochovala, je ruprechtovský mlýn unikátní technickou památkou v celé střední Evropě.

Větrný mlýn v Ruprechtově

Novinky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign