Lorem ipsum dolor sit amet

Místní agenda v Mikroregionu "Drahanská vrchovina"

            Členy Mikroregionu  "Drahanská vrchovina" jsou obce  Drnovice,  Ježkovice,  Krásensko,  Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí,  Ruprechtov,  Račice- Pístovice  a Studnice.

            Starostové těchto obcí tvoří správní radu, která se schází pravidelně každý měsíc a řeší problémy v oblasti veřejné správy, životního prostředí,  sportu, kultury, vzdělávání, školství, podnikání, rozvoje cestovního ruchu, dopravy, odpadového hospodářství a propagace .

            Mimo to projednává správní rada pravidelně nejen hospodaření svazku a získávání dotací, ale také  úroveň  spolupráce s neziskovými organizacemi a školami, přípravu kampaní typu Dny Země, Týden bez tabáku, Dny bez úrazu, Týden mobility a Dny zdraví. Správní rada se také zabývá např. přípravou kulatých stolů v obcích mikroregionu, přípravou každoročního veřejného mikroregionálního fóra, podporou alternativní energetiky, úrovní mikroregionálních webových stránek, rozvojem naučných stezek a plněním úkolů ze strategického plánu.

            Mikroregion je členem NSZM od roku 2006 a od tohoto roku plní  pravidelně kriteria místní Agendy 21  a  zařadil se mezi 7 měst a regionů ČR, které splnily dosavadní  nejvyšší stupeň kategorii B (stříbro).

            V letech 2007 a 2008 byl mikroregion držitelem kategorie C a od roku 2009, kdy získal poprvé kategorii B, ji v dalších letech úspěšně obhájil.

            Mikroregion má uzavřené partnerství s o.s. Barvínek v Podomí, o.s. Drnka v Drnovicích, se vzdělávacím střediskem Lipka Brno, pracoviště Rychta v Krásensku, se základními školami v Drnovicích, Podomí a Nemojanech a mateřskými školami Drnovice, Luleč, Olšany, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Krásensko  a s Restaurací Sport v Drnovicích.

            Předsedou a politikem  mikroregionu je Mgr.Petr Halas a koordinátorem Mgr.František Vlk.

 Dny bez tabáku 2015 - fotografie

Dny bez úrazu 2015 - fotografie

Kontakt

Mgr.Petr Halas, předseda mikroregionu, mobil:  773 826 730,   email:  mistostarosta@lulec.eu

Mgr.František Vlk, koordinátor MA21,  mobil:  739 663 850,    email: fravlk@seznam.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign